strona tytułowa pracy magisterskiej

/ / 4,234

Private Message
Advert #671


Niemal każda uczelnia ustala sobie coś takiego, jak wzorowa strona tytułowa pracy magisterskiej. Chodzi o to, by wszyscy studenci, składający pracę dyplomową w określonym terminie do dziekanatu, umieszczali na pierwszej stronie niezbędne informacje. Pozwoli to nie tylko na identyfikację autora takiej pracy, gdy będzie poszukiwana wśród archiwów, ale przede wszystkim ujednolicić wszystkie prace. Takie wskazania pozwalają na utrzymywanie porządku w zasobach uczelnianych. Zdarzało się, że praca nie zostawała dopuszczana do druku, gdy na stronie tytułowej pojawiały się jakieś błędy.

Słowa kluczowe