Plan pracy

/ / 2,208

Private Message
Advert #331


Studenci zajmują się nieraz godzinnymi poszukiwaniami odpowiednich inspiracji do napisania pracy dyplomowej. Nic nie dadzą jednakże nawet kilkugodzinne wizyty w bibliotekach, jeśli nie będzie przygotowany odpowiedni plan pracy. Jest on wymagany nie tylko do sporządzenia pracy, ale przede wszystkim do jej zaprezentowania – większość promotorów nie dopuszcza swoich studentów do terminów obrony, jeśli nie zgłoszą oni planów pracy, w które powinna mieć także wgląd komisja na obronie. Może też ułatwić wyciąganie wniosków przy pisaniu podsumowania.

Słowa kluczowe