Wstęp do pracy licencjackiej

/ / 2,071

Private Message
Advert #510


Mówi się, że najgorszy etapem w sporządzaniu pracy dyplomowej jest pisanie pierwszej części pracy. Każdy wstęp do pracy licencjackiej powinien budzić w czytelniku zainteresowanie. Jeśli student będzie zlecał pisanie pracy dyplomowej, powinien zastanowić się nad tym, by wstęp taki zachęcał osobę czytającą do wgłębienia się w pracę przy równoczesnej tajemniczości. Nie chodzi bowiem o to, by wstęp zdradzał wszelkie tajemnice pracy dyplomowej. Powinien on być także sporządzony zgodnie z zasadami obowiązującymi na danej uczelni.

Słowa kluczowe