Tematy prac dyplomowych

/ / 1,457

Private Message
Advert #267


Niemal każdy młody człowiek zastanawia się nad tym, jak dobierać odpowiednio tematy prac dyplomowych. Wydaje się, że wszystko zależy od umiejętności i zainteresowań młodego człowieka. Student powinien wybierać temat, w którym poruszanie się nie będzie dla niego męczarnią. Kolejnym ważnym elementem jest poszukiwanie źródeł – praca dyplomowa nie może być indywidualną pracą studenta, ale powinna być przede wszystkim poparta konkretnymi dowodami naukowymi. Młody człowiek nie powinien ograniczać się tylko do książek, ale trzeba poszukiwać także zasobów wirtualnych.

Słowa kluczowe