streszczenie pracy magisterskiej

/ / 546

Private Message
Advert #672


Chcąc oddać jakąkolwiek pracę magisterską czy inną pracę dyplomową do dziekanatu, by ustalić termin obrony, trzeba koniecznie zatroszczyć się o streszczenie pracy magisterskiej. Taka niewielka wypowiedź pisemna, mieszcząca się najczęściej w trzech czy czterech zdaniach, ma być wskazówką dla przyszłych pokoleń, czego mogą spodziewać się w danej pracy umieszczonej w archiwum. Zdarza się bowiem często, że studenci korzystają z prac pisanych kilka lat wcześniej przez ich poprzedników, by nieco swoją wypowiedź ubogacić.

Słowa kluczowe