Plan pracy dyplomowej

/ / 1,435

Private Message
Advert #270


Rzadko zdarza się, że studenci od razu wiedzą, w jaki sposób sporządzać prace dyplomowe, ponieważ kilka lat studiów to czas przede wszystkim na opanowanie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych, związanych z danym kierunkiem. Temat pracy, sam spis treści oraz plan pracy dyplomowej spychany jest zazwyczaj do ostatnich lat studiów, a więc na kilka miesięcy przed obroną, dlatego młodzi ludzie czują się skołowani i nie mają pomysłów, w jaki sposób samodzielnie sobie poradzić. Trzeba byłoby zastanowić się także nad wynajęciem osoby, która wesprze pisanie takich prac.

Słowa kluczowe