metodologia pracy magisterskiej

/ / 2,190

Private Message
Advert #261


Niezbyt wielu studentów zastanawia się nad takimi sprawami, jak metodologia pracy magisterskiej. Chodzi przede wszystkim o sposób pisania pracy dyplomowej, a przede wszystkim o to, co ma się w niej znaleźć. Przed pisaniem jakiejkolwiek pracy, trzeba byłoby zastanowić się nad jej tematem, źródłami, z jakich chcemy korzystać, a przede wszystkim nad sprawdzeniem wszystkich zasad, które związane są ze sporządzaniem pracy i oddawaniem jej do dziekanatu. Większość uczelni ustala bowiem szczegółowy wygląd pracy, a przede wszystkim terminy jej składania.

Słowa kluczowe