Jak wygląda praca licencjacka

/ / 2,449

Private Message
Advert #434


Niema każdy student zastanawia się, jak wygląda praca licencjacka. Nie przypomina ona bowiem w niczym pisanych na poprzednich etapach kształcenia referatów i rozprawek. Praca dyplomowa wiąże się z potrzebą dokładnego zapoznania się z literaturą przedmiotu, a nie metodą „chybił trafił”, która jest praktykowana w liceach. Jeśli student uznaje, że napisanie pracy licencjackiej jest zadaniem przerastającym jego możliwości, to powinien zastanowić się nad zleceniem jej osobom trzecim, które zajmują się tym dłużej.

Słowa kluczowe