Jak pisać pracę dyplomową

/ / 2,121

Private Message
Advert #511


Niemal każdy student zastanawia się, jak pisać pracę dyplomową. Trzeba byłoby bowiem się odpowiednio przygotować, zanim stworzymy chociaż jedno zdanie. Pierwszym etapem jest odpowiednie sformułowanie tematu pracy dyplomowej. Kolejnym jest stworzenie odpowiedniej bibliografii, a więc dobranie wiarygodnych źródeł. Należy także ustalić jeden rodzaj przypisów, by obowiązywał przez całą pracę. Ostatnim etapem jest sporządzanie pracy i unikanie błędów językowych czy stylistycznych, by nie doszło do kompromitacji studenta.

Słowa kluczowe