Ankieta do pracy magisterskiej

/ / 1,791

Private Message
Advert #311


Bardzo wielu młodych ludzi, kończących studia magisterskie przejmuje się, gdyż praca dyplomowa po takim etapie studiów należy do grona badawczych. Zanim taki student uda się w teren powinien dobrać sobie odpowiednią próbkę, na jakiej przeprowadzi badanie, ale przede wszystkim odpowiednie narzędzia, jak ankieta do pracy magisterskiej. Niewielu młodych ludzi wie, w jaki sposób wyciągać pytania i formułować wnioski, dlatego korzystają oni z opinii osób, trudniących się pisaniem prac dyplomowych zawodowo, co wcale nie musi być takim kosztownym, jak się wydaje.